Portfolio

Onze ervaringsgebieden

Aanpak; op weg naar nieuwe diensten

Loopt u over van ideeën? Gelukkig maar want hier start de ontwikkeling van nieuwe omzet. Maar hoe verder? Wij stellen u voor om, met uw mensen, in workshops deze ideeën door te spreken te ordenen en te scoren. Een verkozen idee wordt hierna onderbouwd met een businessmodel zodat op een vroeg moment zichtbaar wordt wat de kritische variabelen zijn.Lees verder

Veilige en betrouwbare communicatie over internet

Verschuift uw dienstverlening steeds meer naar Internet en vraagt u zich af hoe kwetsbaar u hierdoor wordt? Veiligheid gaat over maatregelen die de beschikbaarheid, de betrouwbaarheid en de integriteit van de informatie borgen. Archipel heeft voor de door haar gerealiseerde diensten studies gedaan naar de combinaties van oplossingen en heeft de leveranciers die deze oplossingen leveren in een studie met elkaar vergeleken.Lees verder

Gezondheidszorg

Verwacht u dat organisatie en communicatie oplossingen die hun waarde bewijzen in de private sector in de gezondheidzorg kunnen leiden tot betere dienstverlening tegen lagere kosten? Wij denken van wel! Wij mogen dat denken omdat wij in het verleden een aantal projecten hebben uitgevoerd in Algemene Ziekenhuizen.Lees verder

Marketing communicatie

Ook u heeft geen gebrek aan goeie ideeën. Cruciaal is de vaardigheid om goeie ideeën om te zetten in werkende oplossingen. Dat doen wij met succes. Echter mogelijk nog belangrijker is om hierna de weg naar de markt vinden.Lees verder

Aanpak; op weg naar nieuwe diensten

Loopt u over van ideeën? Gelukkig maar want hier start de ontwikkeling van nieuwe omzet. Maar hoe verder? Wij stellen u voor om, met uw mensen, in workshops deze ideeën door te spreken te ordenen en te scoren. Een verkozen idee wordt hierna onderbouwd met een businessmodel zodat op een vroeg moment zichtbaar wordt wat de kritische variabelen zijn. Als financiering, privaat of publiek, nodig is dan wordt met u een businessplan uitgeschreven en wordt de aanvraag compleet gemaakt.
Als de start condities aanwezig zijn gaan we verder met analyse, ontwerp en bouw van de nieuwe dienst. Dit gaat veelal in iteratieve slagen (scrum sessies) omdat de nodige functionaliteiten en gebruikers-interacties juist in het werk helder worden. Archipel staat zich erop voor dat we harde afspraken maken over de datum waarop de dienst ‘life gaat’. Wij zijn er trots op deze datum tekens weer te halen.

Dit kan alleen maar omdat wij werken vanuit uitgebreide ervaring, sterke partnerships en veel kennis. Voor in ons werk leggen wij veelal en met succes aan bij kennisinstituten. Verderop zijn casussen opgenomen o.a. in Telefonie; E-ticketing; 3D Vastgoed beheer en E-incasso

Werkervaring met aanpak

E-Ticketing

Voor het het loyalty programma Air Miles een e-ticketing dienst geïmplementeerd en geëxploiteerdten behoeve van haar spaarders.

Telefonie

Met aanbieders van telefonie een nieuw telefonie aanbod in de markt gezet speciaal voor spaarders van Air Miles

Incasso

Meegewerkt aan de definiëring, validatie en marketing van een web omgeving voor geautomatiseerde incasso van vorderingen.

Vastgoed in 3D

In partnership een platform ‘in the cloud’ ontwikkeld waar eigenaren en beheerders het technische beheer van hun vastgoed kunnen doen. In de databases is, in 3D, de volledige virtuele representatie van complexen, gebouwen en woningen beschikbaar.

Taxatie

Op verzoek van een taxatiebureau en met een kennisinstituut een systematiek ontwikkeld om op basis van bestaande luchtfoto’s de bruto inhoud en het netto verhuurbaar oppervlak te bepalen.

airmiles-300
MMPBV-logo
schuman-logo
4value-logo

Veilige en betrouwbare communicatie over internet

Verschuift uw dienstverlening steeds meer naar Internet en vraagt u zich af hoe kwetsbaar u hierdoor wordt? Veiligheid gaat over maatregelen die de beschikbaarheid, de betrouwbaarheid en de integriteit van de informatie borgen. Archipel heeft voor de door haar gerealiseerde diensten studies gedaan naar de combinaties van oplossingen en heeft de leveranciers die deze oplossingen leveren in een studie met elkaar vergeleken.

In partnership heeft Archipel toegang tot datacentra waar de veilige plaatsing van Internet diensten geborgd is. Ons 3D Vastgoed platform is een cloudoplossing waarin tegen lagen kosten enorme volumes data worden uitgewisseld en opgeslagen. Onze klanten liften mee op de contracten die wij hiervoor afsluiten.

Ook hier spelen onze contacten bij kenniscentra een belangrijke rol in het leveren van ‘state of the art’ oplossingen.

Werkervaring veilige en betrouwbare communicatie over internet

Muziek

In opdracht van en samen met de internationale muziekindustrie standaards ontwikkeld voor de veilige elektronische uitwisseling van muziekwerken, inclusief graphics en teksten, ten behoeve van de fabricage van fysieke geluidsdragers.

Bescherming intellectueel eigendom

Met een 4 tal leidende rechtenorganisaties in Europa een protocol ontwikkeld en getest voor de exploitatie van Intellecttueel Eigendom.

Vastgoed in 3D

Deskresearch gedaan naar de diensten van leveranciers van beveiligingsoplossingen voor ‘cloud’ oplossingen.

Gezondheidszorg

Verwacht u dat organisatie en communicatie oplossingen die hun waarde bewijzen in de private sector in de gezondheidzorg kunnen leiden tot betere dienstverlening tegen lagere kosten? Wij denken van wel! Wij mogen dat denken omdat wij in het verleden een aantal projecten hebben uitgevoerd in Algemene Ziekenhuizen.

Optimalisatie van het gebruik van de Operatie Kamers heeft in een ziekenhuis geleid tot een volledig nieuwe benadering van het reserveren van OK’s. Stevige discussies tussen de verschillende disciplines die werkzaam zijn in de OK schepte bij de directie de ruimte om ingrijpende, door ons uitgewerkte, veranderingen door te voeren dit tot grote tevredenheid van de goed welwillenden die daarmee ambassadeur werden van de ingezette verandering.

In een ander ziekenhuis zijn een nieuwe systematieken voor opnameplanning ontwikkeld en ingevoerd, Voor beschouwend specialismen ging het om beter informatie uitwisseling. Bij snijdend specialisten ging het om beter plannen.

Op basis van onze kennis over marketingcommunicatie hebben we een aanpak ontwikkeld om ‘gewenste’ patiënten actief te geleiden naar het ziekenhuis en de ‘niet gewenste’ door te leiden naar andere ziekenhuizen.

Goede, op elkaar aansluitende, werkprocessen bevorderen het werk in teams. Obstructies hierin kunnen voeding geven aan stress en burn-out bij medewerkers. Dit binnen de teams bespreekbaar maken en het samen zoeken naar oplossingen levert bij medewerkers het gevoel op dat ze grip hebben op hun werksituatie. Speciale aandacht gaat hier naar de wijze waarop de leidinggevende zich hierin opstelt. Een partner organisatie hanteert hiervoor een bewezen systemantiek voor bestrijding van stress en burn-out in ziekenhuizen. Praktisch oplossingen en meer vrijheid van handelen leveren vaak oplossingen voor te hoog opgelopen werkdruk.

Werkervaring gezondheidszorg

Opname planning

Voor een bekend ziekenhuis in Noord-Holland leiding gegeven aan een 10-tal projecten gericht op de efficiëntere doorstroom van patiënten. Over de resultaten hiervan 2 publicaties geschreven.

Optimalisatie bezettingsgraden

Voor een bekend ziekenhuis in Zuid-holland een nieuwe methode ontwikkeld voor de optimalisatie van de OK-bezetting.

Stress en burn-out preventive

Participeren bij een partner organisatie die een succesvol programma voor preventie van stress en burn-out in de gezondheidszorg aanbied.

Marketing

Met een collega gespecialiseerd in kwaliteitszorg een e-oplossing ontwikkeld voor een ziekenhuis om de voor haar gedefinieerde ‘juiste’ patiënten voor te sorteren voor behandeling in haar ziekenhuis.

rode-kruis-logo

Marketing communicatie

Ook u heeft geen gebrek aan goeie ideeën. Cruciaal is de vaardigheid om goeie ideeën om te zetten in werkende oplossingen. Dat doen wij met succes. Echter mogelijk nog belangrijker is om hierna de weg naar de markt vinden.

Bij het maken van hier eerder genoemde diensten is dit altijd kritisch geweest. Met vele jaren ervaringen op het vlak van Loyalty Management bij de marktleider op dit gebied, AirMiles, konden wij de effecten ervaren van het gebruik van de verschillende marketing instrumenten.

Het identificeren van ‘personas’ en targetmarkten, het interpreteren van statistieken, het maken van sterkte-zwakte analyses (SWOT) en het opstellen van prognoses behoort tot de gereedschapskist van Archipel. Recentelijk zijn 2 economie studenten verbonden aan Archipel om desk research en de nieuwste marketing skills toe te voegen.

Werkervaring Marketing communicatie

Loyaltymanagement

In een langdurige verbintenis met het loyalty programma Air Miles strategische advisering mogen doen aan de aandeelhouders, haalbaarheidsonderzoeken voor nieuw diensten en in eigen beheer aanbod voor spaarders mogen ontwikkelen. Het sturen van grote groepen consumenten naar gewenst gedrag was altijd leidend.

Marketingplanning

Voor veel businesscases plannen geschreven voor het daadwerkelijk bereiken van gewenste doelgroepen. Tevens de hiervoor benodigde financiële modellen opgesteld en door gerekend.

Mijn publicaties

In het verleden heb ik een aantal publicaties mogelijk en mede mogelijk gemaakt. Bekijk de publicaties waarbij ik betrokken was.

Mijn CV

Bekijk mijn CV als hier enige vragen of opmerkingen over zijn neem contact met mij op.