About Archipel

Archipel leidt u naar nieuwe omzet!

Archipel heeft een bewezen track record in het maken van nieuwe omzet. Wij formeren voor onze opdrachtgevers de beste parnerships. Hiermee wordt kennis en ervaring samen gebracht tot marktpositie; “van idee tot exploitatie!”.

Archipel werkt op basis van 5 pijlers:

  • Vertrouwen
  • Korte en heldere communicatielijnen
  • Toegang tot kennis
  • Resultaat verplichting
  • ‘Practice what you preach’

Achtergrond informatie

Archipel bestaat nu ruim 10 jaar. Wij komen voort uit het organisatieadvies bureau Bakkkenist Management Consultants dat, in onze laatste 2 jaar daar, overgenomen is door Deloitte. De beide oprichters werden bij de oprichting gedreven door de ambitie om met onze opdrachtgever/ondernemers te delen in risico’s. Archipel ondersteunt bedrijven op het gebied van BUSINESS DEVELOPMENT: het ontwikkelen en implementeren van nieuwe omzetstromen, het ontwerpen van businessmodellen, informatiemodellen, procesmodellen, financiële plannen , marketingplannen, contract voorbereiding en partnerships. Samenwerken geven wij vorm in workshops, interviews, brainstorms, analyses, haalbaarheidsonderzoeken, ontwerpen, implementaties en partnerships in uitvoering.

Archipel is een merknaam van Guusje bv gevestigd in Den Haag. Als netwerkspeler maakt Archipel ook deel uit van andere netwerkorganisaties.

Mijn publicaties

In het verleden heb ik een aantal publicaties mogelijk en mede mogelijk gemaakt. Bekijk de publicaties waarbij ik betrokken was.

Mijn CV

Bekijk mijn CV als hier enige vragen of opmerkingen over zijn neem contact met mij op.