3dmaatvast
Volledig verhaal over uw vastgoed
construeren, evalueren en plannen

Bekijk onze nieuwe projecten button-icon

Waarom kiest u voor Archipel?

Wilt u vanuit een pragmatische houding naar tastbaar resultaat toewerken? Kenmerkend voor de werkwijze van Archipel is de op vertrouwen gestoelde samenwerking met ambitieuze opdrachtgevers, met krachtige partners en met vitale relaties.

Hoe pakken wij het aan?

Onze aanpak start met een diepgaande interesse in marktgebieden en kennisdomeinen. Zo hebben wij ons intensief bezig kunnen houden met de internationale muziekindustrie, met rechtenorganisaties, met ziekenhuizen, met het MKB, met marketing organisaties en recentelijk met het beheer van vastgoed.

Neem contact met ons op!

Laan van Meerdervoort 213a

2563 AA Den Haag
070 2135834
+316 519 89 759

sytze.dijkstra1
Sytzedijkstra

Producten

 • Haalbaarheidsstudie
 • Businessplan
 • Marketingplan
 • Financielplan
 • Informatiemodel

Competenties

 • Analyseren
 • Ontwerpen
 • Samenbrengen
 • Bouwen
 • Implementeren
 • Exploiteren

Activiteiten

 • Workshops
 • Interviews
 • Brainstorms
 • Analyses
 • Ontwerpen

Rollen

 • Organisatieadvies
 • Projectleiding
 • Informatieanalyse
 • Systeemontwerp

Uitingen

 • Notities
 • Verslagen
 • Modellen
 • Presentaties
 • Voordrachten
 • Artikelen

Onze ervaringsgebieden

Projectleiding

Wij volgen een organische wijze van projectleiding waarbij de levering van het afgesproken resultaat op een afgesproken datum binnen een afgesproken budget de stuwende energie levert. Het aansturen van een netwerkorganisatie, wat een projectorganisatie is, vraagt om vastgelegde afspraken, goede communicatie, en goed verhoudingen. Dat is waar wij ons op richten.

Bij ons gaat projectleiding veel verder dan planning&control. Wij vullen alle lacunes zie zich voor doen in uw project. Van analyse, ontwerp en bouw tot het smeden van partnerships, businessplannen, marketingplannen en het leveren van werkende oplossingen.Lees verder

Innovatie

Loopt u over van ideeën? Gelukkig maar want hier start de ontwikkeling van nieuwe omzet. Maar hoe verder? Wij stellen u voor om, met uw mensen, in workshops deze ideeën door te spreken te ordenen en te scoren. Een verkozen idee wordt hierna onderbouwd met een businessmodel zodat op een vroeg moment zichtbaar wordt wat de kritische variabelen zijn.Lees verder

Veilige en betrouwbare communicatie over internet

Verschuift uw dienstverlening steeds meer naar Internet en vraagt u zich af hoe kwetsbaar u hierdoor wordt? Veiligheid gaat over maatregelen die de beschikbaarheid, de betrouwbaarheid en de integriteit van de informatie borgen. Archipel heeft voor de door haar gerealiseerde diensten studies gedaan naar de combinaties van oplossingen en heeft de leveranciers die deze oplossingen leveren in een studie met elkaar vergeleken.Lees verder

Marketing communicatie

Ook u heeft geen gebrek aan goeie ideeën. Cruciaal is de vaardigheid om goeie ideeën om te zetten in werkende oplossingen. Dat doen wij met succes. Echter mogelijk nog belangrijker is om hierna de weg naar de markt vinden.Lees verder

Gezondheidszorg

Verwacht u dat organisatie en communicatie oplossingen die hun waarde bewijzen in de private sector in de gezondheidzorg kunnen leiden tot betere dienstverlening tegen lagere kosten? Wij denken van wel! Wij mogen dat denken omdat wij in het verleden een aantal projecten hebben uitgevoerd in Algemene Ziekenhuizen.Lees verder

Interesse in een van onze diensten? Neem dan nu contact met ons op!

Neem contact op

Mijn publicaties

In het verleden heb ik een aantal publicaties mogelijk en mede mogelijk gemaakt. Bekijk de publicaties waarbij ik betrokken was.

Mijn CV

Bekijk mijn CV als hier enige vragen of opmerkingen over zijn neem contact met mij op.